Sampart - smartare inköp!!
Från och med den 1 jan 2011 gäller en ny alkohollag.

 

Nedan finns ett sammandrag av ändringar från tidigare alkohollag.

 

 

·      Den som söker serveringstillstånd skall göra

     ett kunskapsprov hos kommunen

·      Kraven på köksutrustning, matutbud och

     lokal har ändrats

·      Ett nytt tillstånd införs, stadigvarande tillstånd för cateringverksamhet till slutna sällskap

·      Flera tillståndshavare kan använda gemensamt serveringsutrymme

·      Rumsservering införs i alkohollagen

·      Det är tillåtet att krydda sin egen spritdryck

·      Serveringsansvariga skall vara minst 20 år

·      Lokaler som används vid servering till allmänheten eller slutna sällskap som är stadigvarande skall vara godkända ur brandsäkerhetssynpunkt.

·      Ett nytt sanktioneringssystem erinran, varning och återkallelse.

·      Det skall finnas kommunala riktlinjer och tillsynsplaner

·      En ny alkoholdryck har tillkommit, annan jäst alkoholdryck.

 

För att läsa alkohollagen klicka här  

SAMPART, Kung Valdemarsväg. 6, 592 41 Vadstena      info@sampart.se       070-679 64 94

Sampart - inköpsavtal, alkoholutbildningar, HACCP mm Kopia Rolex