Sampart - smartare inköp!!
Kurs för krögare som söker serveringstillstånd. 

Den 1 januari 2011 började en ny alkohollag att gälla

För den som skall söka serveringstillstånd är den största skillnaden att den sökanden skall göra ett kunskapsprov i den kommun man söker serveringstillstånd.

Detta kunskapsprov är indelat i fyra olika kategorier.

·         Alkoholpolitiken

·         Tillsyn

·         Mat och utrustning

·         Servering

För att bli godkänd skall man minst uppnå 75% rätt inom varje kategori på detta kunskapsprov.

SAMPART ger dig de kunskaper du behöver för att klara detta prov.

I vår utbildning ingår:

·         2 dagars lärarledd utbildning

·         Kursmaterial som är anpassat så du efter kursen lätt kan hitta svar på dina frågor

·         Fri telefonsupport efter kursen  

·         Kursen avslutas med ett kunskapsprov så du vet dina kunskaper innan kommunens kunskapsprov.

·         Möjlighet att gå om kursen om du vill ”fräscha upp dina kunskaper” till reducerat pris

 

Vi följer den kunskapsplan som FHI

tagit fram till kunskapsprovet.

  

 

Information om kunskapsprov

Vid ansökan om serveringstillstånd skall kommunen göra en prövning av den sökandes kunskaper i alkohollagen enl 8 kap 12 §.

Sökanden ska genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har de kunskaper om denna lag och anslutande föreskrifter som krävs för att på ett författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om prov som avses i andra stycket och om undantag i vissa fall från skyldigheten att avlägga prov.”

Detta görs genom att man hos kommunen skall göra ett kunskapsprov.

Detta prov består av 4 ämnesområden:

·         Alkoholpolitiken

·         Bestämmelser om tillsyn

·         Bestämmelser om mat och utrustning

·         Bestämmelser om servering

För att bli godkänd skall man uppnå 75% rätt inom varje ämnesområde.

 

 

Typ av tillstånd                                                                     Antal frågor

Stadigvarande till allmänheten                                               60 frågor

Stadigvarande cateringverksamhet för slutet sällskap               60 frågor

Stadigvarande för slutet sällskap                                            44 frågor

Tillfälligt tillstånd till allmänheten                                           44 frågor

Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap                                        28 frågor

Pausservering                                                                      28 frågor

Provsmakning                                                                      28 frågor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den tid sökanden har för att genomföra detta prov är 90 minuter.

Den sökande har rätt att använda auktoriserad tolk. Den som har läs och skrivsvårigheter kan få frågorna muntligen. Vid dessa tillfällen är provtiden 120 minuter.  

 

Efter avslutat prov får den sökande meddelande om antalet rätt inom varje ämnesområde.

 

Inga hjälpmedel är tillåtna, tex alkohollagen. Lexikon är inte att anse som hjälpmedel.

 

Den sökande har rätt till tre provtillfällen, om den sökande inte uppnått godkänt resultat efter tre provtillfällen måste det göras en ny ansökan.

 

Vid följande tillfällen skall den sökande inte behöva avlägga prov

  1. tidigare har avlagt prov och har tillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan 
  2. inte har tillstånd men som högst tre år före en ny ansökan inges har avlagt godkänt prov som minst motsvarar den nya ansökan
  3. inte har avlagt prov men som i samma kommun har serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan och vars kunskaper det inte finns några skäl att ifrågasätta, eller
  4. inte har avlagt prov men som i en annan kommun har serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan och kan dokumentera flera års erfarenhet utan anmärkningar
    Kommunen får göra undantag från skyldigheten att genomgå kunskapsprov vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap om ansökan avser ett enstaka tillfälle.

Vi håller oss hela tiden uppdaterade för att på ett så effektivt sätt som möjligt kunna ge er den förberedande kunskapen inför provet.

 

 

Kursdatum 2013

STOCKHOLM
v7             11-12 feb
v10            4-5 mars
v14            1-2 april
v18            29-30 april
v22            27-28 maj

v25            17-18 juni
v27            1-2 juli

GÖTEBORG 
v6              4-5 feb
v13            25-26 mars
v20            13-14 maj
v26            24-25 juni

MALMÖ 
v9          25-26 feb
v12        18-19 mars
v16        15-16 april
v23        3-4 juni


ÖREBRO
v8          18-19 feb
v11        11-12 mars
v15        8-9 april
v21        20-21 maj

UMEÅ
v11        10-11 mars
v22        26-27 maj

Pris 5400.- exkl. moms. 

 

För anmälan maila info@sampart.se
eller ring 070-679 64 94

Om ni vill att vi kommer till ert företag och håller kurser kontakta oss för pris.

Vid flera deltagare från samma företag kontakta oss för pris.

SAMPART, Kung Valdemarsväg. 6, 592 41 Vadstena      info@sampart.se       070-679 64 94

Sampart - inköpsavtal, alkoholutbildningar, HACCP mm Kopia Rolex